ขับเคลื่อนค้นหาผู้ใช้สารเสพติด

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

วันที่  3/12/63 เวลา  13.30-16.00  งานเสพติด รพ ยะรัง ได้เข้าร่วมประชุมโดยมีจทน ปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี และผู้นำชุมชน ตำบลเมาะมาวี  เพื่อ ขับเคลื่อนค้นหาผู้ใช้สารเสพติด เข้ารับการบำบัด ระบบสมัครใจ ในโตรงการ  การบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx