โรงพยาบาลยะรังผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (LA)

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home


โรงพยาบาลยะรัง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (LA) โดยให้ นายนุรดิง หะยีสามะ หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ และนางสาวนุสรีย์ ยะยีเต๊ะ นักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลยะรัง เข้ารับมอบเกียรติบัตรห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (LA) ในงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ LA Forum 2020