ข้อมูลการบริการ

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เขียนโดย Super User

ตารางการให้บริการคลินิกทันตกรรม

วัน/เวลา

08.30น.-12.00น.

13.00น.-16.30น. 17.00น.-20.30น.
จันทร์ ผู้ป่วยทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไป ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

อังคาร

ผู้ป่วยทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไป ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน/ออกหน่วยพื้นที่ ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

พุธ

ผู้ป่วยทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไป ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน/ออกหน่วยพื้นที่ ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

พฤหัสบดี

ผู้ป่วยทั่วไปอายุต่ำกว่า 12 ปี ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน/ออกหน่วยพื้นที่ ผู้ป่วยนัด อุดฟัน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

ศุกร์

ผู้ป่วยทั่วไปอายุต่ำกว่า 12 ปี ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน คนไข้นัด/ประชุมวิชาการในหน่วยงาน คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง

เสาร์-อาทิตย์

คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง คนไข้นัด/งานเฉพาะทาง -
เขียนโดย Super User

ตารางการให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก

วัน/เวลา 06.30น.-08.30น. 08.30น.-12.00น. 13.00น.-16.00น.
จันทร์  

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกเบาหวาน

 คลินิกให้คำปรึกษา 

 ตรวจโรคทั่วไป 

 คลินิกความดันโลหิตสูง

อังคาร  คลินิกเบาหวาน
(สายรุ้ง )

 ตรวจโรคทั่วไป 

 คลินิกเบาหวาน

 คลินิกฟ้าใส

 คลินิกโรคไต

 คลินิกให้คำปรึกษา

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกโรคหัวใจ

 คลินิกฟ้าใส

พุธ  

 ตรวจโรคทั่วไป          

 คลินิกฝากครรภ์          

 คลินิกเบาหวาน          

 คลินิกสานใจ (จิตเวช)

 คลินิกวัณโรค

 คลินิก Warfarin

 คลินิกให้คำปรึกษา

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกให้คำปรึกษา
พฤหัสบดี  คลินิกความดัน
(สายรุ้ง)

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกสุขภาพเด็กดี

 คลินิกให้คำปรึกษา

 คลินิกความดันโลหิตสูง

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกให้คำปรึกษา

 คลินิกความดันโลหิตสูง

 คลินิกแพทย์แผนไทย

ศุกร์  

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกฝากครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

 คลินิกฟ้าใส(บำบัดยาเสพติด)

 คลินิกหอบหืด

 คลินิกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Pallative Care)

 ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกให้คำปรึกษา

เสาร์-อาทิตย์  

 ตรวจโรคทั่วไป

 -

 

 

อุบัติเหตุและฉุกเฉินบริการ 24 ชั่วโมง

เขียนโดย Super User

ตารางการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

วัน

08.30น.-12.00น. 13.00น.-16.00น. 16.30น.-20.00น.
จันทร์

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม 

 - ส่งเสริมสุขภาพมารดาฝากครรภ์

 - ยาสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม 

 - ส่งเสริมสุขภาพมารดาฝากครรภ์

 - ยาสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร
อังคาร

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน

 
พุธ

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาANC

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร    

 - คลินิคโรคไมเกรน

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาANC

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร    

 - คลินิคโรคไมเกรน

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร 
พฤหัสบดี

 

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร  

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาโรงเรียนพ่อแม่

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน   

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร  

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - สุขศึกษาโรงเรียนพ่อแม่

 - ยาสมุนไพร

 - OPD คู่ขนาน   

 
ศุกร์

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพร

 - การดูแลมารดาหลังคลอด ห้องแพทย์แผนไทยและสูติกรรม

 - ยาสมุนไพร

 - อบสมุนไพร 

 - หัตถบำบัด , ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร 
เสาร์-อาทิตย์

 - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพ , อบสมุนไพร ,ยาสมุนไพร

  - หัตถบำบัด, ประคบสมุนไพ , อบสมุนไพร ,ยาสมุนไพร